Kursus i Dronningeavl for Begyndere.

Afholdes i Århus Omegn.

Har du lysten til selv at forsøge at fremavle dine egne dronninger, har du her på nedenstående kursusforløb, under kyndig vejledning, muligheden for at lære de elementære begreber inden for dronningeavl til ”husbehov ” og hjemmeavl af dine egne første dronninger.

Kursus gennemføres så vidt muligt på hjemadressen og i egen bigård. ved /hos: Svend Sørensen, Elverdalsvej 32, 8270 Højbjerg

Kursusforløb er 6 uger og gennemføres i juni–juli normalt på tirsdage kl. 19:00–21:00

 

Se billeder fra  seminar i praktiske dronningeavl afholdt i 2008

 

Uge 1. Introduktion til dronningeavl.

Teori: Dronningens biologi, fra æg til dronning, gennemgang af materiel mm.

 

Uge 2. Cellebyggeren.

Vi laver forskellige typer af cellebyggere og laver omlarvning.

 

Uge 3. Klargøring til de nye udkrybende dronninger

Vi laver aflæggere, og klargør kielerkasser og øparringskassetter til at modtage de nye dronninger.

 

Uge 4. Dronninger.

Vi mærker og pakker dronninger og lærer også om forskellige indføringsmetoder. 

 

Uge 5. Øparring.

Vi ser på mulighederne inden for parringsstationer, teori, medlemskab, racer mm.

Vi laver aflæggere til at modtage evt. ø-parrede, fri-parrede dronninger

 

Uge 6. Parringsresultat

Vi laver evaluering over kursus og parringsresultat, indfører evt. et par friparrede eller øparrede dronninger hvis muligt.

 

Pris for hele kursusforløb inkl. teorimaterialer og dine egne uparrede dronninger (1-2 stk.), hvis de lykkes, kun 525 kr./person.

 

Kursus gennemføres ved min 5 deltagere.

Tilmelding kan ske på tlf. 20340334 , 86270996 eller evt. pr. e-mail : svendes@elverhonning.dk