Hvorfor dansk honning?

 

Dansk honning er en mærkevare af den højeste kvalitet. Miljøministeriets bekendtgørelse om honning, angiver de egenskaber, honning skal have, f.eks., minimalt sukkerindhold, maksimalt vandindhold osv.  Bekendtgørelsen kræver også, at honning ikke må have fremmed smag eller lugt, være begyndt at gære eller have været udsat for så stærk opvarmning, at dens naturlige enzymer er ødelagte eller betydeligt svækkede. Der må heller ikke være tilsat kunsthonning eller sukker til honningen. Ligesom andre levnedsmidler, kontrolleres dansk honning ved stikprøver. Undersøgelsen kan f.eks. vise, om honningen er blandet med udenlandsk honning, og om den har været opvarmet.  

 

Dansk honning er hygiejnisk, fri for rester af antibiotika, lægemidler og GMO. Mens man i de fleste andre lande satsede på anvendelse af antibiotika og acaricider til bekæmpelsen af sygdomme og skadegørere, så satsede danske biavlere på anvendelse af biologiske metoder og økologiske midler (organiske syre), der findes naturligt i honningen. Dansk honning og voks er rene produkter sammenlignet med situationen i de lande, som har satset på pesticider og antibiotika. Danmarks Biavlerforening gennemfører årlige kontrolopkøb af dansk honning. Prøverne analyseres på speciallaboratorium for kvalitets parametre, oprindelse og nogle år for rester af bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidler. Der er ikke fundet rester af bekæmpelsesmidler i dansk honning.  

 

Vi kan importere honning, men vi kan ikke importere bestøvning. Bierne står for bestøvning af 75 % af de vilde blomsterplanter. Bierne spreder blomsterstøv (pollen) fra blomst til blomst. Uden biernes hjælp ville mange blomster ikke kunne sætte frø og danne frugt. Bibestøvning af vilde planter medvirker til øget frø- og bærproduktion i naturen til gavn for fugle (drosselfugle, silkehaler, fasaner, agerhøns og mange sangfugle, som er specielt afhængige af bær i vinterperioden) og vildt (ræv og grævling udnytter vilde bær). Når man køber dansk honning, støtter man samtidig danske biavler og gavner man dan danske natur og miljøet. Jo flere bier er der i Danmark, jo bedre for naturen!

 

Honningbierne har stor betydning for dansk landsbrug. Der kan høstes betydelige merudbytter for bibestøvning: 10-60 % for jordbær, hindbær, over 100 % for rødkløver, æbler, solbær, drueagurker. Værdien af den bestøvning, som bierne udfører, er langt højere end værdien af den honning som produceres. Værdien af honningproduktionen udgør ca. 60 millioner kr. årligt, men ifølge beregninger fra Danmarks Jordbrugsforskning andrager værdien alene i landbruget og i frugt- og bæravlen omkring 1 milliard kroner årlig.