Hvorfor honning direkte fra biavleren?

 

Når man køber dansk honning, er det en god ide at lægge mærke til om der står ’AVLET I EGEN BIGÅRD’ eller ’DIREKTE FRA BIAVLEREN’ på etiketten. Hvis ikke, betyder det normalt at honningen kommer fra store honningproducenter / honningcentraler, som køber ofte allerede groskrystalliserede honning fra biavler i stor emballage (25 kg spande) for senere at smelte og behandle den.

Honning fra store honningproducenter / honningcentraler mister en del af sin identitet. Man kan få meget mere smagsvariation hvis man i stedet for køber honning fra små biavlere. De fleste af de små biavler fortrækker også at behandle, røre og sætte honning på glas straks efter slyngningen, som menes at give den bedste og mest skånsomme behandlede honning.

 

 

Danmarks Biavlerforenings etiketter er det sikre bevis på et sundt, dansk naturprodukt - fremstillet under kontrol med årlige stikprøver og analyser på anerkendte laboratorier.

 

 

 

Den højeste kvalitet kendes på lågetiketten "Dansk honning - direkte fra biavleren".

Etiketten „Dansk honning - direkte fra biavleren" er en låg-etiket som Danmarks Biavlerforening står inde for.

For at kunne anvende denne etiket erklærer biavlen at:

-    - Honningen kommer fra egen bigård

-     - Der er ikke brugt pesticider eller lægemidler til behandling af bifamilierne.

-     - Honningen er blevet slynget straks efter at den er taget fra bierne og kun siet, skummet for urenheder og røret inden tapning

-     - Honningen er ikke på noget tidspunkt under behandlingsprocessen udsat for temperaturer over 35 C